Zmartwychwstanie

Dz 3, 1-10japan-449822_1920

Trwamy w radości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Chcę Cię zatem zapytać czy jesteś gotowy/gotowa na Twoje zmartwychwstanie?

Życie chromego z dzisiejszego pierwszego czytania było bardzo jednostajne – codziennie wyglądało tak samo: „Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę.” (Dz 3, 2b) Read More

Weź odpowiedzialność za własne życie cz. 2

Proaktywność

 
Świadome decydowanie o tym, czy ktoś/coś zepsuje mi humor, decydowanie o tym, czy reaguję „po prostu” czy w zgodzie z moimi wartościami Stephen Covey nazywa „pro aktywnością” – według autora to coś więcej niż odpowiedzialność i więcej niż przejmowanie inicjatywy. Chodzi o uznanie odpowiedzialności za własne życie i podejmowanie działań tam, gdzie jest to możliwe.

 

Co to oznacza w praktyce? Read More

Talenty

Iz 50,4-9aband-1195986_1920

Czy masz świadomość swoich predyspozycji, umiejętności, darów, talentów?                                                                                                    Nazwa nazwą, ale pytając inaczej: czy wiesz czym jesteś obdarowany?                                                                                             Co zostało Tobie darmo dane? Znasz tę prawdę o sobie?

Poznanie siebie, doświadczenie prawdy o sobie daje wolność. Gdy znasz prawdę nie ma gdybania, wątpliwości, życia przeszłością lub przyszłością. Jest tylko dzień dzisiejszy i jego możliwości. Read More

Weź odpowiedzialność za własne życie cz. 1

Determinizm – prawda czy fałsz?

W poprzednim artykule była mowa o tym, że jeżeli szukamy prawdziwego obrazu samego siebie w otoczeniu to najpewniej dowiemy się jedynie tyle, że za nasze cechy (począwszy od fizycznych), reakcje, wybory, przyszłość itd. odpowiedzialny jest determinizm (biologiczny, psychologiczny,  kulturowy, geograficzny, historyczny, ekonomiczny), czyli krótko mówiąc ów otoczenie (ludzie, pogoda, okoliczności). Read More

Przeszłość

 

Iz 43,16-21; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11ŻS 18

Jak to jest z tą naszą przeszłością? Większość chce o niej zapomnieć, a każdy nie chce pamiętać przynajmniej o kilku sprawach. Czy ktokolwiek cieszy się na wspomnienie KAŻDEJ minionej chwili swojego życia? Jeśli tak, zazdroszczę.

Sytuacje, których wspomnienie jest bolesne, wzbudzające smutek, poczucie krzywdy, żal można podzielić na dwie grupy: Read More

Podstawowe zadanie

Podstawowym zadaniem i warunkiem rozwoju na każdej płaszczyźnie jest poznanie samego siebie.

Dlaczego?artykuł 2

Po pierwsze, poznanie samego siebie jest podstawą życia duchowego.  Bez niego niemożliwe jest dążenie do świętości, jakiekolwiek rozeznawanie duchowe, rozeznanie powołania i jego realizacja. Stanięcie w prawdzie o sobie prowadzi do pokory, a pokora jest fundamentem życia duchowego.

Po drugie, poznanie samego siebie jest podstawą rozwoju, samowychowania, przemiany, doskonalenia charakteru, odkrywania swoich pasji. Nie wiedząc o sobie nic, nie wiedząc co za nami, co tu i teraz, nie jesteśmy w stanie rozeznać i zaplanować kierunku, w którym chcemy zmierzać – ani celu ostatecznego ani małych codziennych kroków, dzięki którym chcemy go realizować. Read More

Kim jestem?

Iz 65, 17-21; Ps 139ŻS 17

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym kim jesteś?                              Tak, człowiekiem. Do tego uczniem, studentem, córką, synem, żoną, mężem itd.

Pytam, czy naprawdę zastanawiałeś się nad tym, jakim stworzył Cię Bóg?

W przeszłości, gdy było mi źle z samą z sobą w ogóle się nad tym zastanawiałam, a odczucia wobec własnej osoby były raczej negatywne – nic nie umiem, nic mi nie wychodzi, nie poradzę sobie z tym czy tamtym, reaguję nie tak jakbym chciała, w relacjach nie daję rady…

Read More

Rozwój osobisty ku pełni życia

Witaj na mojej stronie

Natalia Baltaza

Nazywam się Natalia Baltaza i chcę żyć w pełni, w obfitości, w szczęściu. Od wielu lat współpracując z Tym, który mnie stworzył i zna mnie najlepiej podejmuję pracę w obszarach mojego życia, które wymagają przemiany. Jest to pasjonująca droga rozwoju, odkrywania misji, powołania, obfitości darów, którymi codziennie obdarza mnie Bóg.

Każdy jest stworzony do życia, powołany do życia w pełni i każdy jest w stanie dążyć do takiego życia. Tematyka rozwoju osobistego współgra z tym dążeniem, ponieważ jest po prostu rozwojem osoby, rozwojem człowieka.

Jednym z powołań jakie odkryłam na drodze mojego rozwoju jest inspirowanie innych ludzi do życia poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą, doświadczeniami, drogą, którą już przebyłam i wizją celu, do którego dąże. Read More