Witaj na mojej stronie

Natalia Baltaza

Nazywam się Natalia Baltaza i chcę żyć w pełni, w obfitości, w szczęściu. Od wielu lat współpracując z Tym, który mnie stworzył i zna mnie najlepiej podejmuję pracę w obszarach mojego życia, które wymagają przemiany. Jest to pasjonująca droga rozwoju, odkrywania misji, powołania, obfitości darów, którymi codziennie obdarza mnie Bóg.

Każdy jest stworzony do życia, powołany do życia w pełni i każdy jest w stanie dążyć do takiego życia. Tematyka rozwoju osobistego współgra z tym dążeniem, ponieważ jest po prostu rozwojem osoby, rozwojem człowieka.

Jednym z powołań jakie odkryłam na drodze mojego rozwoju jest inspirowanie innych ludzi do życia poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą, doświadczeniami, drogą, którą już przebyłam i wizją celu, do którego dąże.

Codziennie odkrywam w sobie nowe możliwości wpisane we mnie w momencie stworzenia – jest to ogromne bogactwo, którego nie chcę zatrzymywać dla siebie, choć aby tak się stało jeszcze wiele muszę się o sobie dowiedzieć, wiele tematów przepracować i króko mówiąc żyć.

Od wielu lat aktywnie działam w Ruchu Światło-Życie, który przyczynił się w dużym stopniu do mojego rozwoju jako osoby, ale również dał mi możliwość szlifowania warsztatu nauczyciela/trenera. Obecnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą rozwijającą swój warsztat animatora. Mam także doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Prywatnie jestem szczęśliwą Żoną i Mamą, co również daje mi często możliwości rozwoju, a zarazem sytuacje związane z tymi rolami weryfikują moją dojrzałość.

Jak już powiedziałam, na drodze mojego rozwoju osobistego, który idzie w parze z wsłuchiwaniem się w Słowo Boże odkryłam powołanie, by podzielić się bogactwem tej drogi, która już za mną i perspektywą, która przede mną.

Wierzę, że Bóg stworzył mnie i Ciebie po to, abyśmy żyli w PEŁNI. Nie odnosi się to tylko do życia w Niebie, ale do życia tu i teraz, dziś i jutro.

 „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. ”          (J 10, 10)

Co to znaczy? Dla mnie oznacza to nieustanny rozwój:

  • odkrywanie swoich zasobów – powołania, pasji, talentów, umiejętności, wiedzy, darów;
  • rozpoznawanie furtek przemiany, czyli miejsc w mojej historii życia, gdzie coś poszło nie tak, gdzie jest jakiś ból, żal, niedostatek, brak konkretnych umiejętności życiowych – wszystkie takie miejsca stanowią możliwości mojego rozwoju jako osoby;
  • stawanie się w pełni taką osobą jaką stworzył mnie Bóg – świadomą swojej godności jako osoby, świadomą swoich zasobów i korzystającą z tej wiedzy, by żyć w zgodzie z Bożym zamysłem.

Wszystkie te kwestie i tematy będę poruszać w artykułach zawierających wiedzę z zakresu rozwoju osobistego – odkrywania powołania, rozpoznawania zasobów, komunikacji, stawiania i realizacji celów, zarządzania czasem, postawy wdzięczności, poczucia własnej wartości i wielu innych.

Stałym cyklem będzie również cykl „Życiodajne Słowo”, w którym będę rozważać czytania liturgiczne w kontekście rozwoju osobistego. Cykl jest już obecny na Facebook’owej wersji strony.

Mam nadzieję, że z czasem będę mogła zaprosić Cię do cotygodniowego newslettera oraz różnych wydarzeń (m.in. warsztatów) z moim udziałem.

Jeśli chcesz towarzyszyć mi w tej drodze albo przynajmniej się przyglądać, zapraszam.
Jeśli uważasz, że treści, które będą się tu ukazywały wnoszą wartość w Twoje życie, czytaj i zaproś też innych.

Zapraszam Cię także serdeczenie, abyś nie tylko był czytelnikiem, ale pozwolił mi spotkać Cię i czerpać inspirację do rowoju z tego spotkania. 

Do przeczytania, usłyszenia, zobaczenia

Z Bogiem +

Natalia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *