Witaj na mojej stronie.

Nazywam się Natalia Baltaza i chcę żyć w pełni, w obfitości, w szczęściu. Od wielu lat współpracując z Tym, który mnie stworzył i zna mnie najlepiej podejmuję pracę w obszarach mojego życia, które wymagają przemiany. Jest to pasjonująca droga rozwoju, odkrywania misji, powołania, obfitości darów, którymi codziennie obdarza mnie Bóg.

Każdy jest stworzony do życia, powołany do życia w pełni i każdy jest w stanie dążyć do takiego życia. Tematyka rozwoju osobistego współgra z tym dążeniem, ponieważ jest po prostu rozwojem osoby, rozwojem człowieka.

Jednym z powołań jakie odkryłam na drodze mojego rozwoju jest inspirowanie innych ludzi do życia poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą, doświadczeniami, drogą, którą już przebyłam i wizją celu, do którego dąże.

Codziennie odkrywam w sobie nowe możliwości wpisane we mnie w momencie stworzenia – jest to ogromne bogactwo, którego nie chcę zatrzymywać dla siebie, choć aby tak się stało jeszcze wiele muszę się o sobie dowiedzieć, wiele tematów przepracować i króko mówiąc żyć.

Od wielu lat aktywnie działam w Ruchu Światło-Życie, który przyczynił się w dużym stopniu do mojego rozwoju w wielu obszarach życia oraz do odkrywania talentów i predyspozycji. Od wielu lat dzielę się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą rozwijającą swój warsztat animatora. Mam także doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od września 2017 r. współtworzę projekt duszpasterski dla kobiet “Ta Jedyna”, w ramach którego prowadzę m.in. cykl warsztatów rozwoju osobistego. Od dwóch lat pulikuję na mojej stronie i fanpage artykuły dotyczące rozwoju osobistego, a w szczególności poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za swoje życie. Od stycznia prowadzę autorskie warsztaty o świadomym budowaniu swojego poczucia własnej wartości.

Prywatnie jestem szczęśliwą Żoną i Mamą.

Zapraszam Cię serdeczenie, abyś nie tylko był czytelnikiem, ale pozwolił mi spotkać Cię i czerpać inspirację do rowoju ze spotkania z Tobą.