Wj 32,7-11.13-14; Ps 51

Od urodzenia drugiego dziecka nie miałam czasu/sił nic napisać, ale był to owocny czas dla mnie jako osoby. Czas poznawania siebie na nowo, czas wyznaczania/weryfikowania moich priorytetów, czas zaprzyjaźniania się z nowym członkiem rodziny, czas dla rodziny. Przeżyłam też dwojakiego rodzaju rekolekcje, które nastąpiły zaraz po sobie – pierwsze to tydzień w szpitalu z Synkiem, drugie to IIº Oazy Rodzin, czyli „Exodus”.

Pobyt w szpitalu był dla mnie doświadczeniem, dzięki któremu rozbudziła się we mnie jeszcze większa wdzięczność wobec faktu  istnienia mojej rodziny, relacji w niej panujących oraz wyznawanych przez nią wartości. Był to niewątpliwie czas oczyszczenia z myślenia kategoriami „niedostatku” (patrz Życiodajne Słowo z 11.01.2016).

Drugie, prowadzone rekolekcje o temacie przewodnim „Exodus”, czyli Wyjście, zapoczątkowały wychodzenie ze schematów myślenia, które dostrzegłam tydzień wcześniej i nie tylko.

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego:
Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.
Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem,
i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon,
i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój bóg.
Wj 32, 7-8

Zadawałam  i zadaje sobie pytanie, czy nie stworzyłam sobie kilku takich bożków.
Nie, nie dlatego że doznałam trudności, jak te doświadczane przez Izraelitów w czasie wędrówki przez pustynie, ale dlatego, że UWAGA, było mi po prostu, po ludzku dobrze.

Zastanowiłeś się kiedyś czy sprawy, które idą Ci sprawnie, dziedziny w których jesteś coraz lepszy, sukcesy, czy zadowolenie z jakiejś sfery życia nie stało się Twoim bożkiem?
Czy nie poświęcasz im zbyt wiele czasu, czy nie podporządkowujesz im innych sfer życia tylko po to, by budować zadowolenie z samego siebie?

Wierzę, że Bóg stworzył mnie, abym była szczęśliwa.
Wierzę, że Bóg jest dawcą wszelkiego dobra.

Moja propozycja dla Ciebie:
Ćwiczenie „Czy jest we mnie wdzięczność?”
– Za to co mam? Wypisz rodzinę, przyjaźnie, relacje, pracę, hobby itp.
– Za to co posiadam? Wypisz rzeczy materialne, które posiadasz.
– Za to co potrafię? Wypisz swoje umiejętności, wiedzę, talenty.
– Za możliwości, które mam? Wypisz możliwości jakie masz na tym etapie życia, na którym teraz jesteś np. mogę zrobić prawo jazdy, mogę realizować moje hobby, mogę się uczyć, mogę swobodnie się przemieszczać, spotkać z przyjaciółmi itp.
– Za to, co mogę dać innym, czym mogę się dzielić? Wypisz, co możesz dać innym od siebie np. modlitwę, czas, życzliwość, niepotrzebne ubrania, pieniądze (polecam dziesięcinę) itp.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Ps 51, 12

Warto podjąć trud nazwania spraw, które są dla mnie darem, a potem wzbudzenia w sobie wdzięczności za nie.

Wdzięczność oczyszcza, czyni wolnym.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *