Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

prezentacja2

Dzisiejsza data sprzyja myśleniu, że oto od dziś wszystko albo chociaż wiele się zmieni, bo przecież zaczął się NOWY rok. Marzenia i mniej lub bardziej mgliste cele kłębią się w głowie…

ale najprawdopodobniej…

wyglądasz tak jak wczoraj,
myślisz tak jak wczoraj,
mówisz tak jak wczoraj,
słuchasz tak jak wczoraj,
Twoje relacje są takie jak wczoraj,
otaczją Cię ci sami ludzie,
masz te same problemy,
cieszą Cię te same sprawy,
masz przed sobą te same obowiązki i wyzwania.

Zatem co nowego przed Tobą i przede mną?

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Ga 4, 4-7

Dla mnie to NADZIEJA!

Nadzieja, która nie pochodzi ze zmiany daty w kalendarzu.
Nadzieja, która nie pochodzi z cudownej przemiany starego w nowe.
Nadzieja, która nie pochodzi ze zniknięcia problemów poprzedniego roku.

To NADZIEJA, która ma na imię JEZUS.

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Łk 2, 16-20

Każdy dzień bez względu na datę może stać się dla nas początkiem nadziei, początkiem życia w obfitości, pracy nad sobą, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego na ten Nowy Rok i każdy nowy dzień chcę Ci powiedzieć:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Lb 6, 24-26

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *